welcome To weblog Information Mellinium

کد آهنگ

همه  ما کتابدار باید قبول نماییم وارد عرصه جدیدی از ارائه خدمات و تحول در این رشته شده ایم و چه بخواهیم و چه نخواهیم این موج ما را در می نورد و در این تلاطم و عرصه باید بتوانیم فعالیت یا به قولی خودی نشان دهیم وگرنه از قافله عقب می مانیم یا در این دریای مواج اطلاعات و خدمات نوین غرق خواهیم شد. پس چه بهتر است هر زودتر بر دانش و تجارب خویش بیافزاییم و خود را از وابستگی به دیگران برهانیم .  

یکی از عرصه هایی که می توانم به جرات بگویم کتابداران عملا یا کمتر در آن تجربه عملی دارند و اگر مهارتی هست در همان عرصه نظرات صرف باقی مانده است و کمتر کسی کمتر به خود جرات می دهد وارد این عرصه شود مباحثی چون : شبکه ها و امنیت اطلاعات در آن است ، چگونه یک محیط مجازی یا لا قل کتابخانه الکترونیکی ایجاد نماییم و از اطلاعات و منابع اطلاعاتی خویش  در این  محیط مجازی و الکترونیکی محافظت نماییم .  

امروزه در کتابخانه دیگر از آن محیط صرف سنتی و قدیمی خبری نیست ما دیگر کمتر کتابخانه ای به ویژه کتابخانه های دانشگاهی و تخصصی را سراغ داریم که از وجود برگه دان و یا فهرست چاپی بهره ببرد حتی خدمات فنی همچون فهرست نویسی به صورت دستی و سنتی انجام نمی پذیرد  و فهرست نویسی به کمک رایانه و اینترنت انجام می پذیرد و جود انواع نرم افزارهای کتابداری خود گواه این مصداق است، کتابخانه ها به سمت رقومی و جهانی شدن گام بر می دارند. و کتابدارن نیز باید خویش را با این تحولات همگام نمایند و گرنه باید جای خویش را به افرادی دیگری همچون متخصصان رایانه بدهند.  

در ادامه اگر مجالی باشد بعضی از تجاربی عملی را که در حین کار هر کتابداری ممکن است در محیط جدید اطلاعاتی با آن مواجه شود، می آورم.** به امید روزی که محیط بحث کتابداری از این نظریات صرف بیرون بیاید و کتابدارن بتوانند وابستگی خویش را به دیگر متخصصان کمتر نمایند، چراکه هم بر ارزش کاری آنها افزوده می شود و هم  جایگاه شغلی آنان بهبود میابد. 

 

نوشته علی اکبر سرپرست 

 

 

  **  اگر دوستان کتابدار نیز تجارب عملی در این محیط دارند با ما در میان گذارند تا در وبلاگ قرار دهیم تا مورد استفاده همگان قرار گیرد.

Google

در این وبلاگ
در کل اینترنت
کد جست و جوی گوگل
Most powrful metasearch engine Glseek.com

Best Metasearch Engine In The World

........................................آخرین اخبار فن آوری